Documentació

Documentació del club

Normativa del Club
documento-pdf_318-23408

Inscripció 2017-18documento-pdf_318-23408

Full de baixa
documento-pdf_318-23408


Protocol d’accidents

Federació
Centres MGC Cataluña
PARTE D’ACCIDENT 2017-2018
PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS D’ACCIDENT (2017-2018)

CEVO
PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS D’ACCIDENT (2017-2018)

Anuncis