Inscripció

Dades a tenir en compte de categories Prebenjamí fins a Juvenil

S’abonaran tres (3) quotes trimestrals de 90€. Es passarà rebut bancari a l’inici dels mesos d’Octubre, Gener i Abril.
• Per a les famílies amb més d’un jugador, es farà un descompte pel segon fill de 15€ trimestrals ó de 5€ mensuals (depenent de la forma de pagament). Si és per transferència es farà el mateix mes.
• Els jugadors del club passaran a ser socis de la Penya Blaugrana de Montmeló.
• Per donar-se de baixa s’ha de notificar al club per escrit.

Dades a tenir en compte Categoria Senior

• El pagament serà de 400€ per tota la temporada es fara mitjançant Rebut bancari.
• Aquest pagament es podrà fer de dues formes:
a. En dues (2) quotes de 200€. La primera quota abans del 31 d’octubre . I la segona abans del 31 de gener.
b. En la seva totalitat (400€) abans del 31 d’octubre .
• Els jugadors del club passaran a ser socis de la Penya Blaugrana de Montmeló.
• La revisió mèdica no està inclosa al preu de la quota.
• Per donar-se de baixa s’ha de notificar al club per escrit.

Dades a tenir en compte de categories Prebenjamí fins a Juvenil

S’abonaran tres (3) quotes trimestrals de 90€. Es passarà rebut bancari a l’inici dels mesos d’Octubre, Gener i Abril.
• Per a les famílies amb més d’un jugador, es farà un descompte pel segon fill de 15€ trimestrals ó de 5€ mensuals (depenent de la forma de pagament). Si és per transferència es farà el mateix mes.
• Els jugadors del club passaran a ser socis de la Penya Blaugrana de Montmeló.
• Per donar-se de baixa s’ha de notificar al club per escrit.

Dades a tenir en compte Categoria Senior

• El pagament serà de 400€ per tota la temporada es fara mitjançant Rebut bancari.
• Aquest pagament es podrà fer de dues formes:
a. En dues (2) quotes de 200€. La primera quota abans del 31 d’octubre . I la segona abans del 31 de gener.
b. En la seva totalitat (400€) abans del 31 d’octubre .
• Els jugadors del club passaran a ser socis de la Penya Blaugrana de Montmeló.
• La revisió mèdica no està inclosa al preu de la quota.
• Per donar-se de baixa s’ha de notificar al club per escrit.

  Dades del jugador

  Dades del pare/mare ( per menors d'edat )

  Tutor 1

  Tutor 2

  Mètode Pagament

  Dades de Pagament en cas domiciliació

  Per la present la Penya Blaugrana Handbol Montmeló sol·licita, atès que el dret a la imatge es troba regulat per l'article 18.1 de la Constitució, per la Llei Orgànica 1/1982 sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar, i per la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el seu consentiment per captar i publicar la seva imatge, de forma clarament identificable, en fotografies i gravacions corresponents a les seves activitats i serveis, i que s’exposi públicament als mitjans digitals del club, les seves xarxes socials, revistes i altres publicacions, així com a reproduir-la públicament per a la promoció de les seves activitats i serveis.
  El present consentiment i autorització s'atorga de forma gratuïta i amb renúncia formal a qualsevol contraprestació econòmica i es pot revocar en qualsevol moment mitjançant una comunicació escrita adreçada a la Penya Blaugrana Handbol Montmeló.

  Accepto la política de privacitat i l'ús i tractament de les meves dades

  Scroll al inicio